fbpx

Usluge

Overeni prevodi

Brojne institucijske i kompanijske procedure zahtevaju da lična ili poslovna dokumenta koja šaljemo ili podnosimo na uvid budu overena kako bi se potvrdilo da su pregledana od strane nadležnih državnih institucija i verna originalu. Mi smo tu da se pobrinemo da vaša dokumentacija govori tačno ono što ste želeli, tačno onako kako treba i kako odgovara jeziku na koji se prevodi.

Vrste overenih prevoda koje radimo

Bilo da vam je potreban prevod ugovora, izveštaja, dopisa, diplome ili bilo kog drugog dokumenta, tim Jasna reč isporučuje prevode koji po jezičkoj vrednosti sasvim odgovaraju originalima. Takođe, na raspolaganju smo vam i za prevođenje ličnih dokumenata kao što su izvod iz matične knjige rođenih, lekarski nalazi, potvrda o bračnom stanju ili pasoš, te za prevode policijskih i drugih zapisnika i registara, ovlašćenja i ugovora, kao i za prevode akademske dokumentacije poput svedočanstava, različitih sertifikata i potvrda.

Dokumenta koja život znače

Prevodi dokumenata su nam najpotrebniji kada smo usred različitih životnih i poslovnih promena koje su za nas veoma važne. Bilo da se selimo, planiramo studije u inostranstvu, apliciramo za neki projekat ili sarađujemo sa stranim partnerima – neophodno je da se naše reči, namere i motivi što bolje i verodostojnije prevedu kako bi druga strana mogla nedvosmisleno da shvati koje su naše namere, planovi ili zahtevi. Jasna reč tu je da se pobrine da se sve lako pročitaˮ i razume baš onako kako ste u originalnom dokumentu napisali.

Brzo i povoljno

Kada je prevođenje ove vrste u pitanju, deluje da se mnogo toga može završiti brzo i po šablonu – ali vam to nije u interesu. Koliko god da može da deluje da su dokumenta samo dokumentaˮ i da su sva ista – jednostavno nisu. Istina je da mnogi prevodioci i prevodilačke kuće overene prevode rade na količinu i po šablonu, jer deluje da je tako svima dobro – klijent overen prevod dobija brzo i po dobroj ceni, a kuća ne troši previše vremena na naizgled iste poslove.

Jasna reč posluje drugačije. Brzinu obezbeđujemo zahvaljujući veličini i agilnosti tima, a povoljne cene su naš način da se borimo da se obezbedi kvalitetan prevod za sve, a ne samo za odabrane.   

Lakše se razume

Svako od nas pažljivo bira reči kada sastavlja svoje motivaciono pismo, aplikaciju ili projekat. Svima nama koji smo nekada napisali makar prijavu za posao, jasno je koliko je važno da se ništa ne prepusti slučaju i ne formuliše dvosmisleno – da se ne bi tako i tumačilo. Svaki jezik ima svoje specifičnosti, idiome i rečenične konstrukcije sa kojima je potrebno uskladiti ono što želimo da prenesemo kroz prevod koji se overava, i nije dovoljno samo korektno prebacitiˮ tekst koji se overava sa jednog jezika na drugi.

Jasna reč veruje da to što su naši prevodioci živeli na različitim govornim područjima i vladaju savremenim finesama oba jezika – onoga na koji prevode i onoga sa koga prevode – povećava kvalitet i efektnost naših prevoda, što mogu da potvrde i naši mnogobrojni zadovoljni klijenti.

Tu je i pečat

Dokumenta koja prevedemo na licu mesta overavaju naši članovi tima koji su za to dobili ovlašćenje od Ministarstva pravde, odnosno naši sudski tumači. Overavanjem i pečatiranjem prevoda, dokumenta postaju pravno validna i sudski tumač garantuje da prevedeni dokument u potpunosti odgovara originalnom dokumentu. Ponovo, iako su nekada u pitanju zvanična i formalna dokumenta, nijanse u upotrebi reči, fraza i formulacija mogu biti veoma značajne. Naša misija je da prevod bude ne samo precizan i verodostojan, već i da na najbolji način predstavi želje i namere naših klijenata u njihovim zahtevima, molbama i poslovanju.

Garancija kvaliteta

Jasna reč prevodi sva dokumenta koja želite da overite verodostojno originalu, a tim lektora sa kojima sarađujemo je krajnja i obavezna tačka kontrole kvaliteta u našem radu. Naši lektori su tu da se pobrinu da overeni prevodi na kojima radimo ispunjavaju sve kriterijume i poštuju izražavanje pojedinačnih industrija, struka, univerziteta i institucija. Jasna reč sa uspehom pokriva širok spektar oblasti, od ličnih dokumenata, dokumenata potrebnih za emigraciju ili studiranje u inostranstvu, do B2B usluga iz oblasti prava, marketinga, tehničkih struka i transkripcije – i trudi se da uvek i na svim poljima dostavi proverene i kvalitetne prevode za overu.

It factor za IT sektor

Danas, Srbija je deo velike tehnološke revolucije koja se dešava u celom svetu. Tržište je otvoreno, a konkurencija je velika. Način na koji komuniciramo sa potencijalnim ili postojećim klijentima govori mnogo o našoj profesionalnosti i obrazovanju, pre svega. To je naša šansa da se izdvojimo i pokažemo da vredimo i zaslužujemo da se nađemo u samom centru promena koje nas okružuju.

IT ponuda

Jezik koji se koristi na sajtovima i u kompanijama koje pružaju usluge iz IT oblasti potpuno se razlikuje od klasičnog, često previše zastarelog i formalnog korporativnog vokabulara. Tim ispred koga je Jasna reč sastoji se od mladih, strastvenih ljudi koji razumeju potrebe i jedinstveni internetˮ jezik i skraćenice svoje generacije. Razumemo da svaka firma danas ima svoju jedinstvenu ličnost i način izražavanja i važno nam je da se to ne izgubi u prevodu. Kontaktirajte nas i raspitajte se o posebnim povoljnostima i modelima saradnje koje smo razvili kroz saradnju sa IT sektorom.

potrebne su vam naše usluge?